Adlens grundades av James Chen 2005 för att hantera det behovet av att kunna korrigera synen i utvecklingsländerna och att utveckla kommersiella tillämpningar inom tekniken för linser variabel fokus.
Adlens was co-founded by James Chen in 2005 to address the unmet need for corrective vision in the developing world and to develop commercial applications of variable focus lens technology.
Vill du se vårt sortiment? Klicka här för att komma vidare.