Nyheter

 
Aktieägarna i D & Company Nordic AB, orgnr 556992-7683, kallas till årsstämma den 16 februari 2018 kl 10:00 i bolagets kontorslokaler på Pentavägen 5b i Täby.

Länkar till dokument hittar du här: Aktieägare som vill delta i stämman ska:
  • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 februari 2018, och
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl 16:00 måndagen den 12 februari 2018, under adress Pentavägen 5B, 187 30 Täby med angivande av ”årsstämma” eller via IR@dcompanynordic.com.
Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, samt uppgift om eventuella biträden eller ombud.
 

Avtal för IDUN med Independent Optical Group Nordics

D&Company tillkännager att man i dagarna har skrivit avtal med danska Independent Optical Group Nordics ApS (IOGN) gällande den digitala plattformen IDUN. För D&Company innebär detta att man kommer leverera digitala lösningar för webbshop-, lager- och kundhantering till IOGN-anslutna optikerbutiker i Danmark.
 

Apoteksgruppen väljer Norr läs- och solglasögon

Apoteksgruppen väljer att ta in läsglasögon och solglasögon från D&Companys varumärke Norr i sortimentet. Avtalet innebär att läs- och solglas från D&Companys egenproducerade varumärke kommer säljas i apotekskedjans butiker över hela Sverige.
 

Hultins Optik pilotkund för IDUN

D&Company har skrivit avtal med Hultins Optik (O.S.S Optik Stockholm Söder AB) gällande den digitala plattformen IDUN. Hultins blir den första optikbutiken att installera IDUN och kommer framöver fungera som test- och utvärderingspartner för vidareutveckling och framtagande av nya funktioner i plattformen.
 

Avtal med Ninetech om utveckling av IDUN

D&Company Nordic AB har skrivit avtal med Ninetech AB gällande utveckling av D&Copmanys digitala plattform för optikbranschen, IDUN. Målet är att skapa en digital helhetslösning innehållandes allt från webbutik till kommunikationslösningar och kundkontakt för optikmarknaden.