Nyheter

 

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i D & Company Nordic AB, kallas till extra bolagsstämmor den 3 oktober 2018 kl 10:00 i bolagets kontorslokaler på Pentavägen 5b i Täby.

Länkar till dokument hittar du här: Rätt till deltagande:
Rätt att delta i bolagsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 september 2018. Vi är även tacksamma om ni anmäler ert del-tagande senast kl 16:00 onsdagen den 27 september 2018, under adress Pentavägen 5B, 187 30 Täby med angivande av ”bolagsstämma” eller via IR@dcompanynordic.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den den 27 september 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.
 

Avtal för IDUN med Independent Optical Group Nordics

D&Company tillkännager att man i dagarna har skrivit avtal med danska Independent Optical Group Nordics ApS (IOGN) gällande den digitala plattformen IDUN. För D&Company innebär detta att man kommer leverera digitala lösningar för webbshop-, lager- och kundhantering till IOGN-anslutna optikerbutiker i Danmark.
 

Apoteksgruppen väljer Norr läs- och solglasögon

Apoteksgruppen väljer att ta in läsglasögon och solglasögon från D&Companys varumärke Norr i sortimentet. Avtalet innebär att läs- och solglas från D&Companys egenproducerade varumärke kommer säljas i apotekskedjans butiker över hela Sverige.
 

Hultins Optik pilotkund för IDUN

D&Company har skrivit avtal med Hultins Optik (O.S.S Optik Stockholm Söder AB) gällande den digitala plattformen IDUN. Hultins blir den första optikbutiken att installera IDUN och kommer framöver fungera som test- och utvärderingspartner för vidareutveckling och framtagande av nya funktioner i plattformen.
 

Avtal med Ninetech om utveckling av IDUN

D&Company Nordic AB har skrivit avtal med Ninetech AB gällande utveckling av D&Copmanys digitala plattform för optikbranschen, IDUN. Målet är att skapa en digital helhetslösning innehållandes allt från webbutik till kommunikationslösningar och kundkontakt för optikmarknaden.