Få fler trogna kunder

Med lojalitetsappen kan optikern knyta sina kunder ännu närmare och både öka försäljningen och skapa nöjdare kunder. Appen ingår som en del av den digitala plattformen Idun.
 
Vid undersökningstillfället visar och hjälper optikern kunden att ladda ner och installera appen. Då kopplas även appen till kunden och optikern. Det gör att kunden alltid har "optikern på fickan" och att kunden vet att all information är anpassad just utifrån det egna synfelet.

Lojalitetsappens startsida ger en överskådlig bild av de funktioner som finns. Optikern kan pusha ut korta nyheter eller kampanjer till en utvald del av sina kunder samtidigt. Om optikern väljer att samarbeta med en leverantör, kan appen vara en kanal ut för leverantören att nå slutkunder.

Längst upp ligger optikerns logo vilket gör att kunden hela tiden vet vem avsändaren är. Under logon finns information om hur lång tid det är kvar på receptet som utfärdades på senaste undersökningen.

Rad två och bilden som visas är innehåll som optikern kan styra från administrationsgränssnittet i Idun.

I nuvarande version av lojalitetsappen finns fyra huvuddelar som nås via en tydlig knapp var:
  • Beställ linser - kunden kan beställa just sina ordinerade linser
  • Dina linser - information om kundens ordinerade linser
  • Boka tid - information om hur kunden bokar tid för synundersökning etc.
  • Linstimer - möjlighet att aktivera timer för byte av linser
 
 
 

Hur fungerar det?

Lojalitetsappen är en del av digitala plattformen Idun. Appen kopplas till optikern och kunden vid installationstillfället.

Kontakta oss för att få en demo av appen eller Idun.